Wat is PMT?

PMT is de afkorting van Psychomotorische Therapie. Het is een behandelvorm waarin spel en beweging centraal staan. We doen oefeningen om bepaald gedrag of patronen te gaan herkennen, begrijpen en/of veranderen. Bijvoorbeeld om te herkennen wanneer je over je grens gaat of te snappen hoe spanning zich opbouwt in je lichaam. PMT wordt een ervaringsgerichte therapie genoemd. Het gaat om de ervaring in het hier en nu in de oefenzaal, die je helpt om je gedrag in het dagelijks leven te kunnen begrijpen of veranderen. Juist door dingen te doen en te ervaren kan je soms beter voelen wat je nodig hebt in (moeilijke) situaties.

Individuele PMT

Vooral voor kinderen en jongeren is PMT bijzonder geschikt, omdat spelen en bewegen voor hen de natuurlijke manier is om te laten zien wat er aan de hand is. Wat soms in woorden niet lukt om uit te drukken, kan via spel en bewegen makkelijker worden geuit. Via gerichte oefeningen kunnen kinderen en jongeren op een speelse manier (weer) ontdekken wat hun eigen krachten zijn en ervaren hoe ze deze kunnen benutten in het dagelijks leven. Hierdoor krijgen ze meer grip op hun emoties. Het belangrijkste doel van PMT is dat je kind met (meer) zelfvertrouwen de wereld aankan en dat hij/zij op eigen kracht verder kan.

Als je denkt dat PMT jouw kind kan helpen, dan kun je als ouders/verzorgers zelf contact opnemen met Ohana PMT (via het contactformulier, e-mail of bellen). Je hebt geen verwijsbrief nodig. Eerst houden we een kennismakingsgesprek. Samen verkennen we de hulpvraag en formuleren we de doelen van de behandeling. Na een aantal observatiesessies maken we een behandelovereenkomst waarin alle doelen en afspraken staan.

Bij Ohana PMT vinden we het belangrijk om goed samen te werken met ouders/verzorgers, omdat dit een positieve invloed heeft op het therapieproces. Daarom plannen we regelmatig een gesprek, zodat we elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de fasen van de behandeling. In overleg zullen we ook samenwerken met andere belangrijke instanties of personen, zoals familieleden, scholen en andere betrokken professionals.

Klachten die we veel in de PMT-praktijk zien, zijn:

Therapie individuele therapie PMT

Gezins PMT

Gezins PMT of psychomotorische gezinstherapie (PMGT) is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen die vastlopen in het contact met elkaar. PMGT is een combinatie van psychomotorische therapie en systeemtherapie en wordt daarom gegeven door een psychomotorisch therapeut samen met een systeemtherapeut.

Het kenmerkende van PMGT is dat gezinsleden niet zozeer met elkaar hoeven te praten over de zorgen die er zijn, maar samen aan het werk gaan via spel en beweging. Door letterlijk te gaan bewegen, ontstaat er ook beweging in moeilijke emoties, vastgelopen gezinspatronen of ingewikkelde interacties. Door deze behandelvorm kunnen ze nieuwe ervaringen opdoen en oefenen met alternatieve en meer helpende manieren van omgaan met elkaar.

Als je denkt dat PMGT jullie gezin kan helpen, dan kun je contact opnemen met Ohana PMT. Je hebt geen verwijsbrief nodig. Na de aanmelding starten we met een gezinsgesprek. Hierin bespreken alle gezinsleden samen met de psychomotorische therapeut en de systeemtherapeut wat de zorgen zijn en verkennen we de hulpvraag. Hieruit komen gezinsthema’s naar voren waar jullie als gezin verandering in willen krijgen. Als het hele gezin het eens is met de veranderwensen, wordt er een behandelovereenkomst gemaakt waarin de doelen en afspraken staan.

Daarna gaan we in drie sessies aan de slag in de oefenzaal. Het is belangrijk dat er vertrouwen is in de afspraken, zodat de oefeningen die we doen goed aansluiten bij de wensen van het gezin. In de oefenzaal werken we vanuit ieders krachten en kwaliteiten en maken we vooral ook veel plezier met elkaar. Na drie sessies plannen we een evaluatiegesprek. Hierin kan iedereen aangeven hoe zij de beweegsessies hebben ervaren. Vervolgens maken we afspraken over het vervolg. Het kan zijn dat er voldoende veranderd is en we de behandeling kunnen afsluiten, dat er meer beweegsessies nodig zijn of dat er iets anders nodig is, bijvoorbeeld individuele behandeling voor een kind of een partner-relatietherapie.

Belangrijke gezinsthema’s waar we vaak mee werken zijn: